top of page

PAMBANSA PANGULONG GALLARY

Nasa ibaba ang mga larawan ng mukha ng mga Pambansang Pangulo (para sa mga nagsumite ng mga larawan sa aming kahilingan).


Ang iba pang mga Pambansang Pangulo ay maaari pa ring magsumite ng mga larawan sa International Secretary, Doug Woolley, para isama sa pahinang ito.

NP-group1.JPG
NP-group2.JPG
NP-group3.JPG

Mag-click dito para sa isang kumpletong listahan ng FGBMFI National President

bottom of page