top of page

ang paningin

DemosShakarian.jpg

Sa kalagitnaan ng gabi habang nagdarasal si Demos na nakaluhod sa karpet sa kanyang sala, nakatanggap siya ng isang pangitain.

"Ang Pananaw" na sinabi ni Demos Shakarian (1952)

“Anak ko, kilala na kita bago ka ipinanganak. Pinatnubayan kita sa bawat hakbang. Ngayon ay ipapakita ko sa iyo ang layunin ng iyong buhay. "

Bagaman nanatili akong nakaluhod, pakiramdam ko ay parang tumataas ako at umakyat, palayo sa sala. Sa ibaba ko nakita ko ang mga rooftop ng Downey. Mayroong mga San Bernardino Mountains, at doon ay ang baybayin ng Pasipiko. Ngayon ay nasa taas ako sa lupa, na nakikita ang buong bansa mula kanluran hanggang silangan.

Bagaman malayo ang nakikita ko, nakikita ko rin ang mga tao sa mundo - milyon-milyon at milyon-milyong mga tao na nakatayo nang balikat. Pagkatapos, tulad ng isang kamera na maaaring mag-zoom in sa isang laro ng football upang maipakita muna ang istadyum, pagkatapos ang mga manlalaro, at pagkatapos ay ang mga lace sa football, ang aking paningin ay tila lumipat sa milyun-milyong ito. Nakita ko ang maliliit na detalye ng libu-libo at libu-libong mga mukha.

At kinilabutan ako ng aking nakita. Ang mga mukha ay nakatakda, walang buhay, at malungkot. Kahit na ang mga tao ay nakatayo nang napakalapit, magkadikit ang mga balikat, walang totoong pakikipag-ugnay sa pagitan nila. Nakatitig sila nang diretso, hindi naka-link, hindi nakikita. Isang panginginig sa takot, napagtanto kong patay na sila ...

Nagbago ang paningin. Kung ang mundo ay lumiliko, o kung naglalakbay ako sa paligid nito, hindi ko alam. Ngunit ngayon sa ilalim ko ay ang kontinente ng Timog Amerika. Pagkatapos ay patungo sa Africa, Europe, Asia. Minsan pa ang nagulat na mga close-up na nangyari, at kung saan man ito ay pareho. Mga kayumanggi na mukha, mga itim na mukha - bawat isa ay matigas, kawawa, bawat isa ay naka-lock sa kanyang sariling pribadong kamatayan.

"Lord!" Naiyak ako, ”Ano ang problema sa kanila! Lord, tulungan mo sila! "

"Anak ko, kung ano ang susunod mong makikita ay mangyayari sa lalong madaling panahon."

Ang mundo ay bumabalik - o gumagalaw ako sa paligid nito - sa pangalawang pagkakataon. Sa ibaba muli ako ay milyon-milyong mga kalalakihan. Ngunit anong pagkakaiba! Sa oras na ito ay itinaas ang mga ulo. Nagningning ang mga mata sa tuwa. Itinaas ang mga kamay patungo sa langit. Ang mga ito na napahiwalay, bawat isa sa kanyang bilangguan sa sarili, ay naka-link sa isang pamayanan ng pag-ibig at pagsamba. Asya, Africa, at Amerika - saanman - ang kamatayan ay nabuhay.

At natapos na ang Paningin. Naramdaman kong bumalik ako sa aking sala ...

bottom of page